هشتگ اینستاگرام و ترفندهای استفاده از آن - تصویر اصلی

هشتگ اینستاگرام و ترفندهای استفاده از آن

شاید در هنگام استفاده نمودن از برنامه ی اینستاگرام و یا سایر شبکه های اجتماعی با واژه ی هشتگ مواجه شده باشید . می توان گفت هشتگ عملکردی مانند دسته بندی و category خواهد داشت .  برنامه اینستاگرام نیز با استفاده از هشتگ موضوع پست های مختلف را دسته بندی کرده تا در زمان جست […]