how-to-unlock-twitter-account-locked

نحوه باز کردن اکانت توییتری قفل شده

در صورتی که از کاربران شبکه مجازی فیلتر شده توییتر هستید و به یک باره حساب شما قفل می شود و نمی توانید از آن استفاده کنید می تواند دلایل مختلفی داشته باشد . اول از همه علت قفل شدن حساب تان می تواند به دلیل مبهم بودن ماهیت ثبت شده و یا محدودیت های […]