what-is-dark-web-and-what-is-the-difference-between-it-and-deep-web-pic1

دارک وب چیست و چه تفاوتی با دیپ وب دارد؟

دارک وب بخش کوچکی از دیپ وب یا وب پنهان است. برای توضیح درباره ی وب تاریک بهتر است در ابتدا با دیپ وب آشنا شویم. دیپ وب بخشی از شبکه جهانی وب است که با استفاده از موتور های جستجو مثل گوگل در دسترس نیستند و به راحتی قابل دستیابی نمی باشند. دیپ وب […]