training-blocking-people-on-iphone-pic-5

آموزش بلاک کردن افراد در آیفون

مزاحم تلفنی مشکلی است که بسیاری از افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند و به دنبال راه حلی برای خلاص شدن از دست آن ها می گردند. همچنین پیامک های تبلیغاتی که دائماً برای همه ما ارسال می شوند، بسیار عذاب آور هستند و کاربران به دنبال راهی برای بلاک آن ها […]