تصویر شاخص کم کردن مصرف اینترنت در ویندوز ۷

کم کردن مصرف اینترنت در ویندوز ۷ | آموزش ویندوز

اینترنت به عنوان مهم ترین شبکه سراسری برای اتصال به وب شناخته می شود. امروزه بیشتر افراد هزینه های زیادی را برای اتصال به اینترنت پرداخت می‌ کنند اما حجم اینترنت به دست آمده در مدت کوتاهی تمام می شود. این موضوع به صورت معضلی برای افراد در آمده و همه به دنبال راه حلی […]