use-of-proxy-in-telegram-pic-3

استفاده از پروکسی در تلگرام | آموزش تلگرام

امروزه با توجه به فیلتر شدن تلگرام حتما کلمه ی پروکسی به گوش شما خورده است . علاوه بر این که تلگرام بسیاری از سایت هایی که مخالف قوانین کشورمان هستند نیز فیلتر شده است ، شما عزیزان می توانید با استفاده از فیلتر شکن وارد این سایت ها شوید . روش دیگری که برای […]