internet-to-internet-connection

اتصال تلویزیون به اینترنت | آموزش اینترنت

تلویزیون های هوشمندی که امروزه در بازار موجود است قادرند سرویس های مختلف اینترنتی را از طریق تلویزیون به کاربران خود ارائه دهند . تلویزیون های هوشمند معادل یک کامپیوتر داخلی است که سرویس های متنوعی را در اختیار کاربر قرار می دهد . کاربر می تواند با استفاده از اینترنت تلویزیون های هوشمند خود […]