تنظیم فاصله بین خطوط و سطر ها در ورد | آموزش آفیس ورد

set-the-gap-between-lines-and-rows-in-the-word

برنامه مایکروسافت ورد یکی از برنامه های پر کاربرد و پرطرفدار جهت تایپ انواع نامه های اداری و انچام پروژه های کاری مختلف می باشد . ممکن است هنگام تایپ در این برنامه بخواهید میان نوشته ها و کلماتتان برای بهتر جلوه دادن نوشته های تایپ شده به تنظیم فاصله بین خطوط و سطر ها در ورد بپردازید .

جهت مطالعه مقاله آموزشی رایانه کمک ارزان کلیک کنید .

نحوه تنظیم فاصله بین خطوط و سطر ها در ورد در نوار ابزار Home

با استفاده از ابزار Line and Paragraph Spacing می توانید فاصله استاندارد میان خطوط ورد و پاراگراف ها را رعایت کنید . جهت فعال نمودن آن بر روی خطوطی که می خواهید فاصله ها رعایت شود کلیک کنید . سپس در قسمت Home بر روی ابزار مورد نظر کلیک کنید .

در صورتی که بخواهید فاصله میان خطوط و سطر ها را کم و زیاد کنید بر رو ی پیکان کشویی کلیک کنید و فاصله مورد نظرتان را را انتخاب کنید . هم چنین می توانید در قسمت پایین منو به تنظیمات مربوط به پاراگراف ها و تنظیم فاصله آن بپردازید .

نحوه تنظیم فاصله بین خطوط و سطر ها در ورد در نوار ابزار Design

نحوه تنظیم فاصله بین خطوط و سطر ها در ورد در نوار ابزار Design

با استفاده از ابزار Paragraph Spacing می توان  در قسمت Design نوع فاصله میان پاراگراف را انتخاب کنید .

برای اینکار در منوی کشویی این نوار ابزار با حرکت اشاره گر موس بر روی هریک از گزینه تغییرات سند هر پاراگراف را می توان مشاهده کنید .

برای سفارشی کردن هر پاراگراف می توان بر روی گزینه ی آخر کلیک کنید و و وارد پنجره Manage Style شوید .

در این قسمت می توان اندازه های مورد نظر هر قسمت از پاراگراف را تعیین کنید .

نحوه تنظیم فاصله بین خطوط و سطر ها در ورد در نوار ابزار   Styles

با استفاده از نوار ابزار Styles نیز می توان فاصله ی میان خطوط را تغییر دهید برای اینکار می توان در منوی HOME در قسمت Styles گزینه مورد نظر جهت تنظیم پاراگراف را زده و Ok را بزنید .

نحوه تنظیم فاصله بین خطوط و سطر ها در ورد در قسمت Paragraph

در نوار ابزار HOME در قسمت Paragraph می توان بر روی فلش کلیک کنید . در پنجره باز شده پاراگراف می توان در قسمت Spacing مقادیر فاصله میان سطر ، پاراگراف و … را تغییر دهید .

نحوه تنظیم فاصله بین خطوط و سطر ها در ورد در قسمت Paragraph

• گزینه Before تنظیم فاصله قبل پاراگراف

• گزینه After تنظیم فاصله بعد پاراگراف

• گزینه Don`t add space between paragraphs of the same style که با علامت دار کردن آن می توان از سبک بلوک های خاص پاراگراف استفاده کنید .

• در منوی کشویی Line spacing می توان فاصله میان خطوط داخل یک پاراگراف را تنظیم کنید

• گزینه At least جهت انتخاب حداقل فاصله میان خطوط

• گزینه Exactly جهت انتخاب فاصله ای دقیق

• گزینه Mutiple انتخاب فاصله متغیر