کیبورد فارسی در ویندوز | آموزش ویندوز

keyboard-farsi-in-windows-komak-rayaneh-1

نصب و اضافه نمودن کیبورد فارسی بر روی ویندوز

از آنجا که در اکثر ویندوز ها از بیشتر زبان های دنیا پشتیبانی می شود و زبان فارسی هم جزء آن ها می باشد . در این مقاله برای نصب و اضافه نمودن زبان فارسی و یا زبان های دیگر بقه  توضیح مرحله به مرحله ی نصب کیبورد فارسی در ویندوز  ۷و ۸ می پردازیم  .

روش نصب و اضافه نمودن کیبورد فارسی از کنترل پنل در ویندوز ۸

ابتدا در قسمت سرچ Start کنترل پنل را تایپ و انتخاب کنید و بر روی قسمت Language کلیک نمایید .

برای نصب و اضافه نمودن کیبورد زبان فارسی در قسمت  Add languageدر منوی کرکره ای Group language by با انتخاب گزینه ی Language name زبان ویندوز شما فارسی می شود .

با زدن بر روی گزینه دوم Writing system لیستی از زبان های مختلف نمایش داده می شود که با زدن بر روی گزینه مربعی فارسی Persian  زبان کیبورد شما به فارسی تغییر می یابد.

اضافه کردن کیبورد فارسی در ویندوز

حلا برای انتخاب و تغییر زبان فارسی و انگلیسی با زدن گزینه ی Shift+Alt با یکدیگر زبان کیبورد تان تغییر می نماید .

 نحوه نصب کیبورد فارسی در ویندوز

جهت تماس با کمک رایانه برتر رایانه بر روی لینک کلیک نمایید .

روش ساده تری برای تغییر زبان و اضافه نمودن زبان فارسی بر روی کیبورد می توان در قسمت پایین نوار ابزار با زدن بر روی نوار ENG گزینه ی Language preferences وارد قسمت Change your language preferences  شده و همانند روش ذکر شده بالا به تغییر و زبان ویندوز خود اقدام کنید .

اضلفه نمودن کیبورد فارسی در نوار ابزار

روش نصب و اضافه نمودن کیبورد فارسی از کنترل پنل در ویندوز ۷

برای نصب و اضافه نمودن زبان فارسی مانند ویندوز ۸  کنترل پنل در منوی Start ویندوز ۷ بر روی قسمت keyboards and Languages کلیک نمایید .

بر روی گزینه  … Change keyboards کلیک کرده در قسمت منوی کرکره ای زبان های نصب شده قرار دارد  و Persian را انتخاب نمایید .

آموزش اضافه نمودن فارسی در کیبورد

در صورتی که بخواهید زبان دیگر را انتخاب نمایید با انتخاب دکمه Add لیستی از زبان های مختلف دنیا قرار دارد دکمه ی Apply و بعد Ok کنید .

به این ترتیب شما توانستید زبان فارسی را بر روی کیبورد ویندوز ۷ با موفقیت اضافه کنید .