اعتیاد کودکان به بازی های کامپیوتری

مهم ترین شیوه های تأثیر گذار جهت جلوگیری از اعتیاد کودکان به بازی های کامپیوتری

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که مشغول شدن فرزندان به بازی های کامپیوتری و بازی های موبایلی می تواند برای والدین و فرزندان بسیار آزاردهنده باشد. اگرچه بازی های ویدئویی باعث می‌شود که فرزندان سرگرم شوند اما می تواند باعث شود که آنها به بازی ها وابسته شده و به […]

رمز و راز های داشتن شخصیت جذاب

رمز و راز های داشتن شخصیت جذاب

بسیاری از افراد دوست دارند که یک شخصیت کاریزماتیک به خصوص در محل کار خود و میان دوستان داشته باشند و در هر اجتماعی که وارد می شود نگاه ها به آن ها باشد. برای داشتن شخصیت جذاب و به نوعی شخصیت آهنربایی می بایست تا دایره اجتماعی خود را گسترده کنید و با افراد […]